Αρχή Αλληλογραφία Περιεχόμενα Αναζήτηση Πελάτες Συνεργάτες Πληροφορίες

Κιόσκια
Κυψέλες Μετασχηματιστές Κιόσκια

 

Under

Αρχή
Επιστροφή

          

  

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ (ΚΙΟΣΚΙ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο προκατασκευασμένος υποσταθμός, περιορισμένων διαστάσεων, αποτελείται από ένα ισχυρό μεταλλικό περίβλημα κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm με κατάλληλες ενισχύσεις και είναι διαμορφωμένος εσωτερικά σε τρία ανεξάρτητα διαμερίσματα ως εξής:

- Διαμέρισμα μονάδας Μέσης Τάσης (Μ.Τ.)

- Διαμέρισμα μονάδας Μετασχηματιστή ισχύος (Μ/Σ)

- Διαμέρισμα μονάδας Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.)

Οι διαστάσεις των διαμερισμάτων του προκατασκευασμένου υποσταθμού ποικίλουν και είναι άμεσα εξαρτώμενες από τις μονάδες Μέσης και Χαμηλής τάσης και από τα ηλεκτρικά στοιχεία που αυτές θα περιέχουν.

Ο χειρισμός των μονάδων γίνεται μέσα στα διαμερίσματα. Δεν υπάρχει πρόσβαση στα χειριστήρια έξω από την κατασκευή. Ειδικά στην Μέση τάση, υπάρχει επαρκής χώρος μέσα στο διαμέρισμα, για τον χειρισμό των διακοπτών σε οποιεσδήποτε συνθήκες με απόλυτη ασφάλεια.

Οι ειδικοί σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των καλωδίων Μέσης τάσης στον Μ/Σ, δεν επιτρέπουν την ύπαρξη ενεργών μερών Μέσης τάσης στο διαμέρισμα του Μ/Σ.

Στο κάτω μέρος της κατασκευής υπάρχει ισχυρή μεταλλική βάση από μορφοσίδηρο,  έτοιμη για απ’ ευθείας έδραση σε μία απλή πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Θα πρέπει όμως να προβλεφθούν κατάλληλα ανοίγματα στην βάση από σκυρόδεμα για είσοδο και έξοδο των καλωδίων που γίνεται από το κάτω μέρος της κατασκευής καθώς και για την ελαιολεκάνη εφ' όσον ο Μ/Σ είναι ελαίου.

Ο υποσταθμός μεταφέρεται πλήρης μονταρισμένος και δοκιμασμένος, μαζί με τον Μ/Σ και τις μονάδες Μέσης και Χαμηλής τάσης εγκατεστημένες, με όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η έτοιμη προς λειτουργία εργοστασιακή κατασκευή.

Η ανάρτηση γίνεται μέσω ανθεκτικών χαλύβδινων κρίκων, τοποθετημένων στην οροφή του περιβλήματος, οι οποίοι συνδέονται στην βάση με χαλύβδινες ντίζες, εξασφαλίζοντας εύκολη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά, χωρίς τον κίνδυνο να παραμορφωθεί το περίβλημα.

Επιπλέον τα άγκιστρα είναι τοποθετημένα κατά τρόπον ώστε, να εξασφαλίζεται η στεγανότητα της στέγης στα σημεία τοποθέτησής τους.

Η πρόσβαση στα αντίστοιχα διαμερίσματα γίνεται με στιβαρές δίφυλλες εξωτερικές πόρτες. Προβλέπονται δύο πόρτες για το διαμέρισμα του Μ/Σ και από μία για τα αντίστοιχα διαμερίσματα Μέσης και Χαμηλής τάσης.

Τα φύλλα από τις πόρτες περιστρέφονται προς τα έξω με ειδικούς κοχλιωτούς χαλύβδινους μεντεσέδες σε γωνία 105 μοιρών και μανδαλώνουν στην ανοικτή θέση με ειδικά στοπ. Οι πόρτες ασφαλίζονται σταθερά στην κλειστή θέση με κατάλληλο κλείστρο τριών σημείων το οποίο φέρει υποδοχή για λουκέτο.

Ο αερισμός του διαμερίσματος του Μ/Σ επιτυγχάνεται με περσίδες και συρμάτινη γαλβανισμένη σήτα, για την προστασία του χώρου από την είσοδο εντόμων. Το πλήθος των περσίδων υπολογίζεται με βάση τις απώλειες του Μ/Σ και η θέση τους καθορίζεται με βάση την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.

Η κλάση προστασίας των διαμερισμάτων καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 529 και είναι:

- Διαμερίσματα Μέσης και Χαμηλής τάσης IP43

- Διαμέρισμα Μετασχηματιστή IP32

Η στέγη αποτελείται από μεμονωμένα τμήματα και το τμήμα πάνω από το διαμέρισμα του Μ/Σ είναι εύκολα αφαιρετό για την εγκατάσταση του Μ/Σ. Επιπλέον η στέγη είναι διαμορφωμένη με κλίση για να αποφεύγεται η συγκέντρωση των νερών της βροχής και φέρει εσωτερικά στρώμα θερμικής μόνωσης.

Όλα τα μεταλλικά μέρη του περιβλήματος συνδέονται αγώγιμα μεταξύ τους με χάλκινο πολύκλωνο καλώδιο διατομής 35mm2.

Επιπλέον υπάρχει μία κεντρική χάλκινη μπάρα γείωσης διατομής 120mm2 όπου συνδέονται όλες οι μονάδες του εξοπλισμού.

Στην μεταλλική βάση υπάρχουν τέσσερις ακροδέκτες γείωσης, ισοκατανεμημένοι περιφερειακά για σύνδεση σε ισοδυναμικό βρόχο.

Εσωτερικά σε κάθε διαμέρισμα υπάρχει φωτιστικό σώμα με λυχνίες πυρακτώσεως 230 Vac οι οποίες ανάβουν αυτόματα με το άνοιγμα της πόρτας μέσω μικροδιακοπτών.

Ο υποσταθμός παραδίδεται με τα πιστοποιητικά δοκιμών και ποιότητας.

 

Αίτηση πληροφοριών

 

 

Αρχή ] Επιστροφή ]

Στείλτε μήνυμα στον webmaster@eurelec.gr με ερωτήσεις ή σχόλια γι αυτήν την σελίδα.
Τελευταία ενημέρωση: 08 Απριλίου 2001