Αρχή Αλληλογραφία Περιεχόμενα Αναζήτηση Πελάτες Συνεργάτες Πληροφορίες

Παραλληλισμός
Γεννήτριες Στρόβιλοι Παραλληλισμός Μεταγωγή

 

Under

Αρχή
Επιστροφή

          

  

Παράλληλα Συστήματα Γεννητριών

Από 1 έως 16  ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ανά σύστημα για
Εφεδρική λειτουργία
λειτουργία σε διακοπή κύριας παροχής
επαναφορά κύριας παροχής με ή χωρίς διακοπή
Παράλληλη λειτουργία με αυτόματη μεταγωγή επιλεγμένων φορτίων
λειτουργία για απορρόφηση αιχμής και 
ηλεκτροδότηση σε διακοπή κύριας παροχής
Παράλληλη λειτουργία με το δίκτυο κύριας παροχής
απαιτεί έγκριση από την Δ.Ε.Η
λειτουργία για απορρόφηση αιχμής και
ηλεκτροδότηση σε διακοπή κύριας παροχής
Κύρια παροχή
όπου δεν είναι διαθέσιμη η Δ.Ε.Η
 

 

Αρχή ] Επιστροφή ]

Στείλτε μήνυμα στον webmaster@eurelec.gr με ερωτήσεις ή σχόλια γι αυτήν την σελίδα.
Τελευταία ενημέρωση: 02 Φεβρουαρίου 2005