Αρχή Αλληλογραφία Περιεχόμενα Αναζήτηση Πελάτες Συνεργάτες Πληροφορίες

Omron
Modicon Omron

 

Under

Αρχή
Επιστροφή

          

  

 

Omron PLCs

Για περισσότερα στοιχεία, ανοίξτε τις επιλογές με κλικ πάνω τους για να δείτε την περιγραφή της ομάδας, και την ομάδα για περισσότερες λεπτομέριες.

 

CPM1A

Πολύ συμπαγές μικρό PLC, για μικροαυτοματισμούς και έλεγχο αισθητηρίων

CPU με 10, 20, 30 ή 40 Ι/Ο

Μνήμη δεδομένων 1k

Μνήμη προγράμματος 2k

139 εντολές

Χρόνος εκτέλεσης εντολών: 0,72...16,2 μs

2 ή 4 είσοδοι interrupt

Μετρητής 5kHz ή 2,5kHz (Up/Down)

Έξοδος παλμοσειράς 2kHz

1 περιφερειακή θύρα (προγραμματισμού)

Αναλογική ρύθμιση χρονικών 2 σημεία

Διαστάσεις 96x(66-150)x(50 ή 86) mm

Αναλογικές είσοδοι 2, έξοδοι 1, των 8 bit

CPM2A

Νέο, εξελιγμένο, μικρό PLC
CPU με 30, 40 ή 60 Ι/Ο
Επέκταση μέχρι 120 Ι/Ο
Μνήμη δεδομένων 2k
Μνήμη προγράμματος 4k
185 εντολές
Χρόνος εκτέλεσης εντολών: 0,64...7,8 μs
4 είσοδοι interrupt
Μετρητής 20kHz
2 έξοδοι παλμοσειράς 10kHz ή 5kHz (Up/Down)
Παλμοσειρά μεταβλητού εύρους PWM
Ρολόι πραγματικού χρόνου
1 περιφερειακή και 1 RS232 θύρα
Αναλογική ρύθμιση χρονικών 2 σημεία
Διαστάσεις 90x(130-195)x(55 ή 90) mm
Αναλογικές είσοδοι 2, έξοδοι 1, των 8 bit
CPU 11, 51, 61

CPM2C

Ίδια χαρακτηριστικά με το CPM2A αλλά μικρότερο, συνδέεται με βύσματα και οι CPU είναι των 10, 20, 30 Ι/Ο

CQM1H

Το μικρομεσαίο PLC για πάρα πολλές εφαρμογές.
Πολλές CPU για την οικονομικότερη λύση
Μεγάλη ποικιλία από πρόσθετες μνήμες
Τροφοδοτικά AC-DC με έξοδο 24 Vdc ή χωρίς στήριξη σε ράγα Ω
Ο όγκος του διαμορφώνεται από τον αριθμό των καρτών μόνο
Μεγάλο πλήθος εντολών για ευκολότερο έλεγχο και λειτουργία υποδιαστολής στους υπολογισμούς

Οπτική ζεύξη των εισόδων και των εξόδων

Τεχνολογικές κάρτες για μέτρηση έως 500kHz, έλεγχο θέσης 2 αξόνων, θερμοκρασίας, αναλογικές, ειδικές αισθητηρίων και απομακρυσμένων εισόδων./εξόδων
Δικτυώνεται πολύ εύκολα με τρίτα συστήματα (Protocol macro) λειτουργία RS232, RS422
Κάρτα για παλμοδότη απολύτου θέσης
Εύκολος επιμερισμός των Ι/Ο, ιδανικό για αυτοματισμό παραγωγικών μηχανών όπως  κατεργασίας πλαστικών, συσκευασίας, κατεργασίας ξύλου και μετάλλων, βαφεία, ξηραντήρια κλπ.
Μεγάλη ευελιξία με εισαγωγή 2 τεχνολογικών καρτών στις CPU 51-61

Υποστήριξη 1:Ν οθόνες εισαγωγικής απεικόνισης δεδομένων

16 ενσωματωμένες DC εισόδους στην CPU

Γρήγοροι μετρητές και είσοδοι ταχείας παρέμβασης

162 εντολές όπως βασικές, σύγκρισης, εισαγωγής, εξαγωγής, μεταφοράς, μετάθεσης, μετατροπής δεδομένων, διαδικασίας αριθμητικών πράξεων με υποδιαστολή, δόμιση υπορουτίνας και βημάτων.

SYSMAC a C200HE/G/X PLC

Το μεσαίο PLC με μεγάλες δυνατότητες
Προσφέρει εντυπωσιακές λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων για βέλτιστο έλεγχο
Οι λειτουργίες του Protocol macro απλοποιούν την ανάπτυξη των επικοινωνιών με τρίτα συστήματα
Οι 6 διαθέσιμες κάρτες επικοινωνίας που τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση της CPU επιτρέπουν σύνδεση με SYSMAC LINK, SYSMAC NET, MODEM/PT, ανάγνωση bar code, ελεγκτών θερμοκρασίας και κάθε συσκευή που διαθέτει RS232 ή RS422
Υποστήριξη 1:Ν οθόνες εισαγωγής και απεικόνισης δεδομένων
Κάρτες μνήμης PCM1A επιταχύνουν την αλλαγή της διεργασίας εις τον τόπο της παραγωγής. Όπως και PCMC1A Ethernet κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Ethernet και υποστήριξη πρωτοκόλλου TCP/IP, VDP/IP, και FINS εντολές.
CompoBus/S, CompoBus/D (Device Net) και ASI προσφέρουν πλήρη δικτύωση των περιφεριακών υλικών με την χρήση διπολικού καλωδίου
Controller Link. Λειτουργίες αποστολής και λήψης μεγάλου όγκου συνεχειών, 1000 λέξεις ανά θέση και 8000 λέξεις για λήψη δεδομένων ανά θέση, με την Controller Link κάρτα. Οι κάρτες είναι πολύ οικονομικές και δικτυώνονται με διπολικό καλώδιο. Kάρτα τύπου ISA δικτυώνει PC με τα PLC για λήψη έως 32k λέξεων
9 κάρτες δικτύωσης για κατανεμημένο έλεγχο και επιμερισμό των Ι/Ο
Ειδικές τεχνολογικές κάρτες όπως PID, fuzzy logic, αναλογικές, θερμοκρασίας, μετρητών ελέγχου θέσης ενός, δύο ή τεσσάρων αξόνων, μετρητής γωνίας απολύτου θέσης
Πλήθος Ι/Ο 8, 12, 16, 32, 128 σημείων
Πολλές CPU για την οικονομικότερη λύση
Εφαρμογές:
Βιολογικούς καθαρισμούς και διαχείρισης αντλιοστασιών
Μεγάλης ταχύτητας διεργασίες
Μηχανές για πλαστικά υλικά
Διεργασία παραγωγής σκυροδέματος
Κυλινδρόμυλοι
Σύμπτωση τυπωμάτων
Παλετοποιητικά
Διεργασίες ξύλου και χαρτιού

CV/CVM1

Η σειρά CV/CVM1 καλύπτει και τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές στον αυτοματισμό.
Τα PLC επικοινωνούν ταχύτατα και αποτελεσματικά μεταξύ τους και με περιφερειακές συσκευές ή υπολογιστές.
Συνδέονται σε δίκτυα Ethernet, SYSMAC NET, SYSMAC LINK, Controller Link και CompoBus/D παρέχοντας δυναμικό αποκεντρωμένο έλεγχο, καθώς και γρήγορη και ακριβή ανταλλαγή δεδομένων.
Διατίθεται τεράστια ποικιλία τυπικών και ειδικών μονάδων Ι/Ο όπως αναλογικών Ι/Ο 16 σημείων, μονάδες ελέγχου θέσης σε 2 άξονες, μονάδες ελέγχου κίνησης σε 4 άξονες, καθώς και πολλές μονάδες  επικοινωνιών.
Επίσης, μπορεί να μπει μονάδα Η/Υ απ' ευθείας πάνω στην βάση στήριξης της CPU. Αυτό έχει το πλεονέκτημα να διαθέτουμε υπολογιστή με μειωμένο μέγεθος, αντοχή σε δύσκολο βιομηχανικό περιβάλλον  και ταχύτατη επικοινωνία με το PLC, αφού επικοινωνεί με αυτό κατευθείαν από το bus της CPU, χωρίς να χρειάζονται ειδικές μονάδες επικοινωνίας και ο προγραμματισμός τους.
Ι/Ο χωρητικότητα 512 έως 2,048 σημεία
Μνήμη προγράμματος 62k λέξεις, μνήμη δεδομένων 24k λέξεις
Χρόνος εκτέλεσης βασικών εντολών 0.125 έως 0.15 μs

CS1

Μεγάλο PLC για 8000 Ι/Ο
Χρησιμοποιεί τις κάρτες του C200H και άλλες ειδικές, όπως και κάρτα Η/Υ για μεγάλη κλίμακας έλεγχο.

SYSMAC SCS

Ο πιο εύκολος εποπτικός έλεγχος!  SCADA
Το Sysmac SCS είναι ένα νέο πακέτο SCADA από την OMRON που χάρη στην δομή του επιτρέπει την εύκολη σχεδίαση, ανάπτυξη και τροποποίηση της απεικόνισης  βιομηχανικών διεργασιών.
Συνδέεται με τα PLC της OMRON με τον βέλτιστο τρόπο, αρκεί η επιλογή του τύπου του PLC και του δικτύου επικοινωνίας και όλες οι περιοχές δεδομένων μεταφέρονται με ένα κλικ! Έτσι συλλέγονται δεδομένα όπως θερμοκρασίες, πιέσεις, ροές, παράμετροι λειτουργίας κινητήρων κλπ., που θα χρειαστούν για τον εποπτικό έλεγχο μιας εγκατάστασης.
Υποστηρίζονται από την σειριακή επικοινωνία - για απλό έλεγχο - μέχρι τα πιο εξελιγμένα δίκτυα Controller Link και Ethernet, για την διαχείριση μιας μεγάλης ποσότητας δεδομένων, το Sysmac SCS επιτρέπει την συλλογή των δεδομένων σε χρόνο λίγων μόνο δευτερολέπτων.
Η ανάπτυξη της εφαρμογής είναι απλούστατη: Τα στοιχεία μιας διεργασίας απεικονίζονται δυναμικά (είναι δυνατή η αλλαγή χρώματος, η μετακίνηση, η μεταβολή των παραμέτρων κλπ.). Ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον δίνει πολλά βοηθήματα στον χρήστη όπως χάρακες, πρότυπα, παλέτες, εργαλειοθήκες, βιβλιοθήκες αντικειμένων, παράθυρα κινδύνου, δείκτες επιπέδου και γραφικές παραστάσεις μεταβλητών (μπορούν να αποθηκεύονται στον δίσκο και σε μορφή κειμένου).
Αναφορές (Reports) για την διαδικασία μπορούν να εξάγονται σε αρχεία CSV (αναγνώσιμα από όλα τα προγράμματα για Windows) ή κατ' ευθείαν σε φύλλα εργασίας Excel. Επίσης, είναι δυνατή η μεταβολή ομάδας παραμέτρων με μορφή συνταγών (Recipes), μέσω ειδικού editor.
Η εσωτερική γλώσσα αυτού του πακέτου SCΑDA είναι παρόμοια με την Basic και επιτρέπει την μετέπειτα επεξεργασία όλων των αντικειμένων που δημιουργήθηκαν μέσω της εφαρμογής, των σημάτων κινδύνου κλπ.
Για πιο απαιτητικό έλεγχο, όλα τα σημεία μιας διεργασίας είναι προσβάσιμα από εφαρμογές γραμμένες σε Visual Basic, C ή Borland Delphi, επιτρέποντας έτσι απεριόριστο πλήθος εφαρμογών.
Το Sysmac SCS υποστηρίζει όλα τα PLC, τα δίκτυα και τους ελεγκτές θερμοκρασίας της OMRON.

 

Αίτηση πληροφοριών

 

 

Αρχή ] Επιστροφή ]

Στείλτε μήνυμα στον webmaster@eurelec.gr με ερωτήσεις ή σχόλια γι αυτήν την σελίδα.
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουλίου 2000