Αρχή Αλληλογραφία Περιεχόμενα Αναζήτηση Πελάτες Συνεργάτες Πληροφορίες

Κυψέλες
Κυψέλες Μετασχηματιστές Κιόσκια

 

Under

Αρχή
Επιστροφή

          

  

Η εταιρία μας στην προμήθεια των κυψελών μέσης τάσης συνεργάζεται με την Merlin Gerin εμπορική επωνυμία της Schneider Electric και προσφέρει:

Κυψέλες Μέσης Τάσης SM6 3-24 kV

Για περισσότερα στοιχεία, ανοίξτε τις επιλογές με κλικ πάνω τους για να δείτε τις κυψέλες της ομάδας, και την κυψέλη για να δείτε το υλικό που περιέχει.

Για είσοδο, έξοδο και σύνδεση στο δίκτυο
IM Incomming or outgoing unit
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*375*940 ή 1600*500*940
ένα διακόπτη φορτίου με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CIT διπλής ενέργειας
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
IMC Incomming or outgoing unit
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*500*940
ένα διακόπτη φορτίου με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CIT διπλής ενέργειας
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
ένα έως τρεις μετασχηματιστές εντάσεως
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
IMB Outgoing unit (right or left)
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*375*940
ένα διακόπτη φορτίου με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CIT διπλής ενέργειας
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις μπάρες για σύνδεση δεξιά ή αριστερά
Για έλεγχο και προστασία
PM Fused-switch unit
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*375*940
ένα διακόπτη φορτίου με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CIT διπλής ενέργειας
τρεις βάσεις ασφαλειών UTE ή DIN
ένα γειωτή εξόδου
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
QM Fused-switch combination unit
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*375*940
ένα διακόπτη φορτίου με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CI1 διπλής ενέργειας
τρεις βάσεις ασφαλειών striker UTE ή DIN
ένα μηχανισμό ένδειξης τηγμένης ασφάλειας
ένα γειωτή εξόδου
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
QMC Fused-switch combination unit
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*625*940
ένα διακόπτη φορτίου με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CI1 διπλής ενέργειας
τρεις βάσεις ασφαλειών striker UTE ή DIN
ένα μηχανισμό ένδειξης τηγμένης ασφάλειας
τρεις μετασχηματιστές εντάσεως
ένα γειωτή εξόδου
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
QMB Fused-switch combination unit, outgoing line right or left
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*375*940
ένα διακόπτη φορτίου με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CI1 διπλής ενέργειας
τρεις βάσεις ασφαλειών striker UTE ή DIN
ένα μηχανισμό ένδειξης τηγμένης ασφάλειας
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις μπάρες για σύνδεση δεξιά ή αριστερά
CRM Contactor unit
CRM Contactor unit with fuses
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 2050*750*940
ένα διακόπτη απομόνωσης με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CS διπλής ενέργειας
ένα ρελέ Rollarc 400 ή 400D
ένα μηχανισμό οπλισμού του ρελέ
βοηθητικές επαφές
ένα έως τρεις μετασχηματιστές εντάσεως
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
ένα γειωτή εξόδου
ένα μετρητή χρήσης
τρεις βάσεις ασφαλειών DIN, μόνο στην έκδοση με ασφάλειες
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
ένα πρόσθετο πεδίο Μ.Τ.
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
DM1-A Single-isolation circuit breaker
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*750*1220
ένα διακόπτη απομόνωσης με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CS διπλής ενέργειας
ένα αυτόματο διακόπτη ισχύος Fluarc SFset ή SF1
ένα μηχανισμό οπλισμού του αυτόματου διακόπτη
βοηθητικές επαφές
τρεις μετασχηματιστές εντάσεως για τον Fluarc SF1
ένα γειωτή εξόδου
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
DM1-D Single-isolation circuit breaker, outgoing line on right or
DM1-D Single-isolation circuit breaker, outgoing line on left 
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*750*1220
ένα διακόπτη απομόνωσης με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CS διπλής ενέργειας
ένα αυτόματο διακόπτη ισχύος Fluarc SFset ή SF1
ένα μηχανισμό RI οπλισμού του αυτόματου διακόπτη
βοηθητικές επαφές
τρεις μετασχηματιστές εντάσεως για τον Fluarc SF1
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις μπάρες για σύνδεση δεξιά ή αριστερά
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
DM1-W Withdrawable single-isolation circuit breaker 
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*750*1220
ένα διακόπτη απομόνωσης με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CS διπλής ενέργειας
ένα αυτόματο διακόπτη ισχύος Fluarc SF1 συρομένου φορείου
ένα μηχανισμό RI οπλισμού του αυτόματου διακόπτη
βοηθητικές επαφές
τρεις μετασχηματιστές εντάσεως
ένα γειωτή εξόδου
ένα μηχανισμό CC γειωτή
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
DM1-Z Withdrawable single-isolation circuit breaker, outgoing line on right
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*750*1220
ένα διακόπτη απομόνωσης με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CS διπλής ενέργειας
ένα αυτόματο διακόπτη ισχύος Fluarc SF1 συρομένου φορείου
ένα μηχανισμό RI οπλισμού του αυτόματου διακόπτη
βοηθητικές επαφές
τρεις μετασχηματιστές εντάσεως
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις μπάρες για σύνδεση δεξιά
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
DM2 Double-isolation circuit breaker, outgoing on right or
DM2 Double-isolation circuit breaker, outgoing on left
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*750*1220
δύο διακόπτες απομόνωσης με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
δύο μηχανισμούς CS διπλής ενέργειας με μηχανική μανδάλωση
ένα αυτόματο διακόπτη ισχύος Fluarc SF1
ένα μηχανισμό RI οπλισμού του αυτόματου διακόπτη
βοηθητικές επαφές
τρεις μετασχηματιστές εντάσεως
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
Για μέτρηση
CM Voltage transformers for mains with earthed neutral system
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*375*940
ένα διακόπτη απομόνωσης με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CS διπλής ενέργειας
τρεις 6.3 Α UTE ασφάλειες
τρεις μετασχηματιστές τάσεως (φάση - γείωση)
ένα διακόπτη απομόνωσης Χαμηλής τάσης
τρεις ασφάλειες Χαμηλής τάσης
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
CM2 Voltage transformers for mains with insulated neutral system
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*500*940
ένα διακόπτη απομόνωσης με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CS διπλής ενέργειας
τρεις 6.3 Α UTE ή DIN ασφάλειες
δύο μετασχηματιστές τάσεως (φάση - φάση)
ένα διακόπτη απομόνωσης Χαμηλής τάσης
τρεις ασφάλειες Χαμηλής τάσης
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
GBC-A Current (and voltage) measurements, outgoing line on right or
GBC-A Current (and voltage) measurements, outgoing line on left
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*750*1020
τρεις μπάρες διανομής
ένα έως τρεις μετασχηματιστές εντάσεως
μπάρες σύνδεσης
GBC-B Current (and voltage) measurements
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*750*1020
τρεις μπάρες διανομής
ένα έως τρεις μετασχηματιστές εντάσεως
μπάρες σύνδεσης
Για διαδικασίες ιδιωτικών δικτύων
GIM Intermediate bus unit
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*125*840
τρεις μπάρες διανομής
GEM Extension unit
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*125*920 ή 1600*125*1060
τρεις μπάρες διανομής
GBM Connection unit, outgoing line right or left
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*375*870
τρεις μπάρες διανομής
μπάρες σύνδεσης
GAM Incomong cable connection unit
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*500*1020
τρεις μπάρες διανομής
ένα γειωτή
ένα μηχανισμό CC γειωτή
μπάρες σύνδεσης
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
GAM2 Incomong cable connection unit
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*375*870
τρεις μπάρες διανομής
μπάρες σύνδεσης
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
SM Disconnector unit
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*375*940 ή 1600*500*940
ένα διακόπτη απομόνωσης με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CS διπλής ενέργειας
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
TM MV/LV transformer unit for auxiliaries
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*375*940
ένα διακόπτη απομόνωσης με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
ένα μηχανισμό CS διπλής ενέργειας
δύο ασφάλειες Solefuse-type 6.3 A
ένα διακόπτη απομόνωσης Χαμηλής τάσης
ένα μονοφασικό μετασχηματιστή ισχύος πολικής τάσης 2.5 kVA ή 4 kVA
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
Για μεταγωγή κύριας - εφεδρικής παροχής
NSM Cables power supply for main incoming line and standby line
Χειροκίνητη έκδοση
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*750*940
δύο διακόπτες με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
μία μηχανική μανδάλωση
ένα μηχανισμό CI2 διπλής ενέργειας
Αυτόματη έκδοση
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 2050*750*940
δύο διακόπτες με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
μία μηχανική μανδάλωση
ένα μηχανισμό CI2 διπλής ενέργειας με κινητήρα, πηνία ανοίγματος και κλεισίματος στα 24 Vdc
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
ένα πρόσθετο πεδίο
ένας εξοπλισμός αυτομάτου ελέγχου
NSM Busbars power supply for main incoming line on right and cables for standby line or
NSM Busbars power supply for main incoming line on left and cables for standby line
Χειροκίνητη έκδοση
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 1600*750*940
δύο διακόπτες με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
μία μηχανική μανδάλωση
ένα μηχανισμό CI2 διπλής ενέργειας
Αυτόματη έκδοση
ένα πεδίο κυψέλης διαστάσεων 2050*750*940
δύο διακόπτες με γειωτή
τρεις μπάρες διανομής
τρεις συνδετήρες μονοπολικών καλωδίων Μ.Τ. ξηρού τύπου
τρεις χωρητικούς καταμεριστές με ενδεικτικά τάσης
μία μηχανική μανδάλωση
ένα μηχανισμό CI2 διπλής ενέργειας με κινητήρα, πηνία ανοίγματος και κλεισίματος στα 24 Vdc
ένα πρόσθετο διαμέρισμα χαμηλής τάσης
ένα πρόσθετο πεδίο
ένας εξοπλισμός αυτομάτου ελέγχου
Για έλεγχο και προστασία
Sepam range of digital multi function protection systems
Sepam 1000
 
Sepam 2000
 
VIP inverse time delay autonomus
VIP 13
 
VIP 200
 
VIP 201
 
Statimax definite time delay autonomus
 
Source transfer switch continuity of the electrical power supply
 

 

Αίτηση πληροφοριών

 

 

Αρχή ] Επιστροφή ]

Στείλτε μήνυμα στον webmaster@eurelec.gr με ερωτήσεις ή σχόλια γι αυτήν την σελίδα.
Τελευταία ενημέρωση: 08 Απριλίου 2001