Αρχή Αλληλογραφία Περιεχόμενα Αναζήτηση Πελάτες Συνεργάτες Πληροφορίες

Χαμηλή Τάση
Μέση Τάση Χαμηλή Τάση

 

Under

Αρχή
Επιστροφή
Διανομή Ισχύος
Τελική Διανομή
Έλεγχος
Αυτοματισμοί

          

  

Η εταιρία μας στον τομέα της διανομής χαμηλής τάσης προσφέρει:

 

Διανομή Ισχύος Χαμηλής Τάσης

Πίνακες διανομής μεγάλης ισχύος > 3200 Α
Πίνακες διανομής ισχύος έως 3200 Α
Πίνακες αυτομάτου μεταγωγής έως 3200 Α
Συστοιχίες διόρθωσης συντελεστού ισχύος (cos φ)

 

Τελική Διανομή Χαμηλής Τάσης

Πίνακες διανομής έως 1250 Α
Υποπίνακες διανομής έως 630 Α
Υποπίνακες τελικής διανομής
Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας κτιρίων

 

Βιομηχανικός Έλεγχος

Πίνακες ελέγχου κινητήρων 
Πίνακες μηχανημάτων
Πίνακες συγκροτημάτων

 

Αυτοματισμοί

Κονσόλες χειρισμού
Μιμικά διαγράμματα
Προγραμματιζόμενες συσκευές
Διάλογος ανθρώπου - μηχανής
Δίκτυα συλλογής δεδομένων
Δίκτυα επικοινωνίας
Προγράμματα λειτουργίας, ελέγχου και επιτήρησης
Απομακρυσμένος έλεγχος και επιτήρηση

 

Αίτηση πληροφοριών

 

 

Αρχή ] Επιστροφή ] Διανομή Ισχύος ] Τελική Διανομή ] Έλεγχος ] Αυτοματισμοί ]

Στείλτε μήνυμα στον webmaster@eurelec.gr με ερωτήσεις ή σχόλια γι αυτήν την σελίδα.
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2000