Αρχή Αλληλογραφία Περιεχόμενα Αναζήτηση Πελάτες Συνεργάτες Πληροφορίες

Εγγυήσεις
Μελέτες Υποστήριξη Εγγυήσεις

 

Under

Αρχή
Επιστροφή

          

  

Εγγυήσεις

 

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Πέντε (5) χρόνια από την παράδοση για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

 

Εγγύηση εξαρτημάτων

Ένα (1) χρόνο από την παράδοση της εγκατάστασης για την καλή λειτουργία των εξαρτημάτων.

Ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή όταν αυτή είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών. 

 

Αίτηση πληροφοριών

 

 

Αρχή ] Επιστροφή ]

Στείλτε μήνυμα στον webmaster@eurelec.gr με ερωτήσεις ή σχόλια γι αυτήν την σελίδα.
Τελευταία ενημέρωση: 09 Ιουλίου 2000