Αρχή Αλληλογραφία Περιεχόμενα Αναζήτηση Πελάτες Συνεργάτες Πληροφορίες

Ξηρού τύπου
Ελαίου Ξηρού τύπου

 

Under

Αρχή
Επιστροφή

          

  

Η εταιρία μας στην προμήθεια των μετασχηματιστών υποβιβασμού μέσης τάσης ξηρού τύπου συνεργάζεται με την France Transfo εμπορική επωνυμία της Schneider Electric και προσφέρει:

Μετασχηματιστές Ξηρού Τύπου

Από 250 - 1600 kVA

Τεχνική περιγραφή - Προδιαγραφές

1. Αντικείμενο

Τριφασικοί Μ/Σ ξηρού τύπου, κλάσης μόνωσης F με φυσική ψύξη (ΑΝ) για εσωτερική εγκατάσταση, προορίζονται για χρήση στα τριφασικά δίκτυα διανομής Μ.Τ. / Χ.Τ.

Εάν εφαρμοστεί εξαναγκασμένη ψύξη (AF) μπορεί να αυξηθεί η ονομαστική ισχύς έως 40%.

2. Κανονισμοί που ισχύουν

Οι Μ/Σ αυτοί θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω standards:

IEC76-1, IEC76-2, IEC76-3, IEC76-4, IEC76-5
IEC726: 1982 έκδοση μαζί με την τροποποίηση αρ. 1 του Φεβρουαρίου 1986.
CENELEC Harmonization Documents:
HD538-1 S1: 1992 για τριφασικούς ξηρού τύπου Μ/Σ διανομής 50 Ηz, από 100 έως 2500 kVA, με ονομαστική τάση ≤ 24 kV.
IEC905: 1987. Οδηγός φορτίου για ξηρού τύπου Μ/Σ ισχύος.

Οι διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής των Μ/Σ αυτών θα είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, από ανεγνωρισμένο οργανισμό.

3. Περιγραφή

3.1. Πυρήνας

Θα κατασκευάζεται από ελάσματα πυριτιούχου χάλυβα προσανατολισμένων κρυστάλλων, μονωμένα με ορυκτό οξείδιο και προστατευόμενα από οξείδωση με ένα στρώμα βερνικιού.

3.2. Τυλίγματα Χ.Τ.

Θα είναι κατασκευασμένα από φύλλο αλουμινίου ή χαλκού (σύμφωνα με την προτίμηση του κατασκευαστή), θα είναι εμποτισμένα σε συνθετική αλκυδική ρητίνη ώστε να προκύπτει κλάση μόνωσης F.

Τα άκρα των πηνίων Χ.Τ. θα είναι καλυμμένα με εποξειδική ρητίνη και το φύλλο θα είναι προστατευμένο παντού με μονωτικό υλικό ακόμα και ενδιάμεσα των στρώσεων.

3.3. Τυλίγματα Υ.Τ.

Αυτά θα είναι ανεξάρτητα από τα τυλίγματα Χ.Τ. και θα είναι κατασκευασμένα από σύρμα αλουμινίου ή χαλκού (σύμφωνα με την προτίμηση του κατασκευαστή) με κλάση μόνωσης F.

Τα τυλίγματα Υ.Τ. θα είναι εμποτισμένα σε συνθήκες κενού, σε άφλεκτη εποξειδική χυτή ρητίνη. Το μίγμα θα αποτελείται από:

εποξειδική ρητίνη
άνυδρο σκληρυντή με ελαστικά πρόσθετα
επιβραδυντή φωτιάς

Ο επιβραδυντής φωτιάς θα είναι προσεκτικά ανακατεμένος με την ρητίνη και τον σκληρυντή. Θα αποτελείται από υδροξείδιο του αλουμινίου ή άλλο επιβραδυντικό υλικό, ανακατεμένο με σιλικόνη. Το προϊόν που θα προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία θα είναι κλάσης μόνωσης F.

3.4. Συνδέσεις Μ.Τ.

Οι συνδέσεις Μ.Τ. θα γίνονται από το πάνω μέρος των συνδετικών μπαρών. Κάθε μπάρα θα έχει έτοιμη τρύπα 13mm για την σύνδεση των ακροδεκτών. Για τον σχηματισμό του τριγώνου στην Μ.Τ. θα χρησιμοποιούνται άκαμπτες μπάρες και όχι καλώδια, και θα προστατεύονται από θερμοσυστελλόμενα στοιχεία.

3.5. Συνδέσεις Χ.Τ.

Οι συνδέσεις Χ.Τ. θα γίνονται από τις μπάρες που βρίσκονται στην κορυφή των πηνίων Χ.Τ., απέναντι από τις συνδέσεις Υ.Τ. Η σύνδεση του ουδετέρου Χ.Τ. θα γίνεται απ’ ευθείας στην μπάρα ουδετέρου. Οι συνδετικές μπάρες θα είναι από χαλκό ή επικασσιτερωμένο αλουμίνιο (κατά την προτίμηση του κατασκευαστή).

3.6. Λήψεις Μ.Τ.

Οι συνδέσεις των λήψεων θα γίνονται με μπαράκια χαλκού τα οποία θα βιδώνονται στις αντίστοιχες λήψεις.

4. Βασικός εξοπλισμός Μ/Σ

4 ρόδες διπλής κατεύθυνσης

κρίκοι ανύψωσης

τρύπες για ρυμούλκηση στη βάση
δύο ακροδέκτες γείωσης
ταμπέλα προειδοποίησης “DANGER ELECTRICITY”
ταμπέλα με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Μ/Σ.
πιστοποιητικό για τα τεστ σειράς
οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

5. Θερμική προστασία

Στους Μ/Σ θα υπάρχει συσκευή θερμικής προστασίας η οποία θα έχει:

Ανά φάση, 2 ανιχνευτές θερμοκρασίας (thermistors) PTC, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται προστασία ALARM 1, ALARM 2, εγκατεστημένους στο εσωτερικό των πηνίων. Αυτοί θα είναι τοποθετημένοι σε θήκη ώστε να μπορεί να αντικατασταθούν.
Ένα πίνακα με ηλεκτρονικό μετατροπέα με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα καθώς και διακόπτη δύο θέσεων “Alarm 1” και “Alarm 2”. Η κατάσταση του ρελέ θα δείχνεται με διαφορετικό χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών. Μια τρίτη λυχνία θα δηλώνει την παρουσία ή όχι τάσης. Ο παραπάνω πίνακας θα εγκατασταθεί μακριά από τον Μ/Σ.
Μία κλεμοσειρά για σύνδεση των ανιχνευτών θερμοκρασίας.
Οι ανιχνευτές θερμοκρασίας θα προμηθεύονται συναρμολογημένοι και συρματωμένοι στην κλεμοσειρά στο πάνω μέρος του Μ/Σ. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα προμηθεύεται ξεχωριστά πακεταρισμένος με το ηλεκτρικό του διάγραμμα τυπωμένο σε ξεχωριστή σελίδα.

6. Μεταλλικό κάλυμμα (προαιρετικά)

Εάν ζητηθεί μπορεί να κατασκευασθεί μεταλλικό κάλυμμα του Μ/Σ για εσωτερική εγκατάσταση, προστασίας ΙΡ 31 (εκτός της βάσης που μπορεί να είναι ΙΡ 21).

Το κάλυμμα θα έχει:

Αντιοξειδωτική προστασία με τελικό χρώμα το standard του κατασκευαστή.
Κρίκους για ανύψωση κατά την μεταφορά.
Ένα αφαιρετό τμήμα μπροστά ώστε να επιτρέπει προσπέλαση στους ακροδέκτες Μ.Τ. και στις λήψεις. Θα φέρει πινακίδα “DANGER ELECTRICITY” και ορατή πλεξούδα γείωσης.
Τρύπες για τοποθέτηση κλειδιών RONIS ELPI ή Profalux PI.
2 μη τρυπημένα σημεία για τους στυπιοθλήπτες στην οροφή, ένα για την Μ.Τ. και ένα για την Χ.Τ.

7. Διηλεκτρικές δοκιμές

7.1. Δοκιμές σειράς

Θα εκτελούνται σε όλους τους Μ/Σ και θα συνοδεύουν τον Μ/Σ σε επίσημο πιστοποιητικό.

Μέτρηση αντίστασης των τυλιγμάτων.
Μέτρηση λόγου μετασχηματισμού και διαδοχής φάσεων (vector group).
Μέτρηση τάσης βραχυκύκλωσης και απωλειών φορτίου.
Διηλεκτρική αντοχή σε υψηλή τάση βιομηχανικής συχνότητας.
Διηλεκτρική αντοχή σε επαγώμενη τάση.
Μέτρηση μερικών εκκενώσεων.

Οι μερικές εκκενώσεις θα πρέπει να δίνουν τιμές ≤ 10 pC σε 1.1 Um. Εάν Um > 1.25 Un (Un = ονομαστική τάση, Um = τάση συστήματος, τότε η τιμή των 10 pC, θα πρέπει να ισχύει για Um = 1.375 Un.

Όλες οι δοκιμές σειράς ορίζονται στα Harmonization Documents CENELEC

HD464 S1: 1988, στα IEC726 και IEC76-1 έως IEC76-5 standards).

7.2. Δοκιμές τύπου

Είναι προαιρετικές και εκτελούνται μετά από την ζήτησή τους.

Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας σύμφωνα με IEC726.
Δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση.
Δοκιμή βραχυκυκλώματος.
Δοκιμή θορύβου σύμφωνα με IEC551.

Οι δοκιμές αυτές ορίζονται από CENELEC HD 464 S1 Harmonization Document: 1988, τα IEC726 και IEC76-1 έως 76-5.

8. Κλιματολογική και Περιβαλλοντική Ταξινόμηση

Οι Μ/Σ θα είναι climatic class C2 και environmental class E2, όπως ορίζεται στο παράρτημα Β των CENELEC HD 464 S1 : 1988/A2 : 1991.

Ο κατασκευαστής πρέπει να παραδώσει πιστοποιητικό για τα παραπάνω, από αναγνωρισμένο εργαστήριο και για Μ/Σ όμοιας σχεδίασης.

Οι παραπάνω δοκιμές πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΖΑ και ΖΒ της CENELEC HD 464 SI: 1988 / A3: 1992.

9. Ταξινόμηση με βάση την συμπεριφορά σε φωτιά.

Οι Μ/Σ αυτοί θα είναι κλάση F1 ως ορίζεται στο άρθρο Β3 της CENELEC HD 464 SI : 1988 / A2 : 1991.

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παραδώσει πιστοποιητικό από επίσημο εργαστήριο για Μ/Σ όμοιας σχεδίασης, ο οποίος προηγούμενα έχει περάσει το Κλιματολογικό και Περιβαλλοντικό test.

Η δοκιμή αντοχής σε φωτιά θα πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με το παράρτημα ZC της CENELEC HD 464 S1 : 1988 / A3: 1992.

 

Αίτηση πληροφοριών

 

 

Αρχή ] Επιστροφή ]

Στείλτε μήνυμα στον webmaster@eurelec.gr με ερωτήσεις ή σχόλια γι αυτήν την σελίδα.
Τελευταία ενημέρωση: 08 Απριλίου 2001