Αρχή Αλληλογραφία Περιεχόμενα Αναζήτηση Πελάτες Συνεργάτες Πληροφορίες

Μεταγωγή
Γεννήτριες Στρόβιλοι Παραλληλισμός Μεταγωγή

 

Under

Αρχή
Επιστροφή

          

  

Πίνακες αυτομάτου μεταγωγής Χ.Τ.

Με τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος
Έως 1600 Α κατηγορίας AC1
Τριών ή τεσσάρων πόλων
Με αυτόματους διακόπτες ισχύος
Έως 1250 Α
Τριών ή τεσσάρων πόλων
Με αυτόματους διακόπτες μεγάλης ισχύος
Έως 3200 Α
Τριών ή τεσσάρων πόλων

Πίνακες αυτομάτου μεταγωγής Μ.Τ.

Με αυτόματη κυψέλη μεταγωγής μέσης τάσης NSM
Τριών πόλων
3 - 24 kV
 

 

Αρχή ] Επιστροφή ]

Στείλτε μήνυμα στον webmaster@eurelec.gr με ερωτήσεις ή σχόλια γι αυτήν την σελίδα.
Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαρτίου 2004